Consultancy

Volledig ontzorgd worden in het ontwikkelen van een onboarding programma of een leertraject in de organisatie.

Momenteel niet de interne kennis of medewerkers beschikbaar voor de ontwikkeling van een leertraject of onboarding binnen je organisatie, maar wel de prioriteit om dit op te pakken.

Consult foto 1

Ontzorgen van ontwikkelen tot en met implementatie

Als organisatie heb je op dit moment een ontwikkelbudget beschikbaar maar geen specifieke kennis, interne ruimte of ontwikkelmogelijkheden om een leertraject of onboarding te ontwikkelen. Door gebruik te maken van consultancy kan je gespecialiseerde kennis op het gebied van leren en ontwikkelen inhuren voor een (on)bepaalde tijd.

Met mijn kennis op het gebied van leren & ontwikkelen, ontwikkel ik samen met inhoudsexperts vanuit de organisatie de leeroplossing voor je vraagstuk. Ik zorg bij de ontwikkeling dat de organisatiedoelstellingen op het gebied van leren worden geïntegreerd.

Is dit herkenbaar?

Is één van de volgende punten herkenbaar in je bedrijf?

De bestaande trainingsprogramma’s leveren onvoldoende resultaat op voor de werknemers en de organisatie.

Op dit moment heb je binnen de organisatie geen leer- & ontwikkelexpert aanwezig die kan helpen in het ontwikkelen van boeiende en interactie leer- en ontwikkeltrajecten.

In de organisatie wil je gebruik maken van verschillende leertechnologieën zoals een Learning Management System (LMS) of andere digitale middelen optimaliseren om leren te ondersteunen en/of te faciliteren.

Je wilt medewerkers ondersteunen in de werkzaamheden door gebruik te maken van performance support tijdens het werk. Leren en ontwikkelen moet een onderdeel worden van het werk in plaats van naast het werk.

Als organisatie heb je op dit moment leiderschapsontwikkeling onder de aandacht staan, maar nog geen leiderschapstraject beschikbaar.

Consult foto 2

Hoe zou dit voor je zijn:

Leerpaden en -mogelijkheden in jouw organisatie zijn afgestemd op de individuele behoefte van je werknemers. Het leren en ontwikkelen is een ervaring die niet alleen inspeelt op de specifieke behoefte van je medewerkers, maar ook is afgestemd op de leervisie en interne leer- en ontwikkelmogelijkheden van je organisatie.

Leerstrategieën zijn geïntegreerd, waardoor leren niet beperkt is tot afgebakende trainingssessies, maar een doorlopend proces is. Dit bevordert een cultuur waarin de professionele ontwikkeling van medewerkers centraal staat, ondersteund door effectieve inzet van digitale middelen.

Met de ondersteuning van consultancy, waarbij ontzorgen centraal staat, kan dit doelgericht aangepakt en geïmplementeerd worden.

Learning & Development consultant.

Ik analyseer de specifieke uitdagingen op het gebied van leren en ontwikkeling in de organisatie.

Ik ontwerp een leeroplossing op maat samen met inhoudsexpert van de organisatie. Door inhoudsexperts te betrekken, wordt de leeroplossing een oplossing van de organisatie. Daarnaast houd ik rekening met de randvoorwaarden en implementatie mogelijkheden, waardoor de leeroplossing praktisch toepasbaar is. Uiteindelijk willen we samen een leeroplossing die bijdraagt aan een effectieve en impactvolle leerervaring

Consultancy

UPS 1.4

Analyse & design

Na deze fase staat er een leerdesign. Hierin wordt de leeroplossing voor het probleem beschreven en is de leeroplossing concreet uitgewerkt in een ontwikkelplan.

USP 2.4

De ontwikkelfase

De concrete leerproducten worden opgeleverd. Samen met de inhoudsexperts worden deze ontwikkeld in de organisatie. De organisatie is verantwoordelijk voor de inhoud. Ik ben verantwoordelijk voor de leervorm en de uitwerking van de uiteindelijke leerproducten.

USP 3.4

Implementatie

De leerproducten worden in het digitale landschap van de organisatie opgeleverd. Ook wordt een beheerplan opgesteld om de leermaterialen up te date te houden in een beheercyclus.

"Mijn missie als Learning en Development Consultant gaat verder dan enkel kennisoverdracht;

het draait om het aanwakkeren van leergierigheid, waardoor elke professional zijn eigen pad van voortdurende ontwikkeling vindt,

dat past bij het leren in de organisatie."

Claire

De resultaten zijn:

Een op maat gemaakte leeroplossing
Als Learning & Development consultant kan ik de leermaterialen afstemmen op de specifieke leerbehoeften binnen je organisatie.

Verhogen van de leer- en ontwikkelresultaten
Door mijn kennis op het gebied van leren en ontwikkelen, krijg je leertrajecten die passen bij de leerdoelen, interactief zijn en passen bij de te behalen resultaten.

Aansluiting bij de organisatiedoelen
Ik pas de leermaterialen aan op de bredere organisatie doelstellingen. Hierdoor draagt het leren en ontwikkelen rechtstreeks bij aan strategische organisatie doelen, succes en prestaties.

Passende learner journey
In het leertraject staat naast de organisatie- en leerdoelstelling vooral de lerende centraal.

Inrichting van een evaluatie- en beheercyclus
Door direct de evaluatie- en beheercyclus in te richten blijft het leermateriaal up to date en blijft het leermateriaal in ontwikkeling.

Leer-en ontwikkeltrajecten worden gestandaardiseerd
Processen rondom de leertrajecten worden gestandaardiseerd waardoor uitvoeringstaken belegd worden in de organisatie en rol- en taakduidelijkheid ontstaat in de uitvoering.

Als consultant streef ik naar leeroplossingen die passen bij de organisatie en de specifieke

leer- en ontwikkelbehoefte van de werknemers.

Hierbij maak ik gebruik van een strategische aanpak en streef ik naar het optimale resultaat binnen je organisatie.

Dit komt doordat:

Bouwen

Samen met de inhoudsexpert ontwikkel ik een passende leeroplossing.

De organisatie staat centraal en de leeroplossing is daarom specifiek voor jouw organisatie toepasbaar.

Verbinden

De verbinding met de organisatie is erg belangrijk als consultant.

Daarom ben ik niet alleen gericht op het eindresultaat maar ook op de verbinding met de organisatie en medewerkers waarvoor het leerproduct gemaakt wordt.

Samenwerken

Door samen te werken komen we tot het beste resultaat.

De inhoud en kennis komt vanuit de organisatie en de leerexpertise komt vanuit mij. Hierdoor maken we samen de juiste leeroplossing die meteen geïmplementeerd wordt.

Volledig ontzorgd worden van design tot en met ontwikkeling en implementatie?

Plan vrijblijvend een kennismaking in.